skip to Main Content

lifetimeproject.com PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės lifetimeproject.com (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus lifetimeproject.com socialinės žiniasklaidos paskyrose (pavyzdžiui, Facebook), asmenims, sutikusiems gauti lifetimeproject.com rinkodaros medžiagą, asmenims, dalyvaujantiems lifetimeproject.com organizuojamose akcijose (toliau – Klientai).
2. Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko lifetimeproject.com socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti lifetimeproject.com tiesioginės rinkodaros parnešimus, apsilanko renginiuose, išreiškia valią dalyvauti lifetimeproject.com akcijose.
3. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, negali lankytis Interneto svetainėje, atlikti aktyvius veiksmus lifetimeproject.com socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti lifetimeproject.com akcijose.
4. Kliento asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Kliento asmens duomenis, lifetimeproject.com įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

II. lifetimeproject.com DUOMENYS

III. ASMENS DUOMENYS

1. Asmens duomenys yra bet kokia lifetimeproject.com apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
2. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie lifetimeproject.com interneto puslapio adr. lifetimeproject.com įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją lifetimeproject.com interneto puslapyje adr. lifetimeproject.com, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimo istoriją, PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kurią apie Klientus lifetimeproject.com renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame lifetimeproject.com sutikime ar susitarime su lifetimeproject.com nurodytų tikslų.
3. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria lifetimeproject.com susipažįsta Klientui susisiekus su lifetimeproject.com socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus lifetimeproject.com socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.
4. Jei Klientas žino ar įtaria, kad pašalinis asmuo sužinojo Kliento registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalo kuo greičiau apie tai pranešti lifetimeproject.com elektroniniu paštu: info@lifetimeproject.com.

IV. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

1. lifetimeproject.com yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais nurodytiems tikslams.
2. Pagal Kliento anketinius duomenis lifetimeproject.com lojalumo sistemoje sukuriama unikali lojalumo programos lifetimeproject.com dalyvio paskyra, kuri užtikrina Kliento dalyvavimą lifetimeproject.com lojalumo programoje, programos privalumų Klientui teikimą ir Kliento teisių įgyvendinimą šioje Politikoje numatytomis sąlygomis.
3.Kliento anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) lifetimeproject.com taip pat naudoja bendravimo su Klientu tikslais, įskaitant ir atsakymus į Kliento užklausas, pastabas, teikdami Klientui svarbią informaciją apie lifetimeproject.com lojalumo programą, jos taisyklių ir (ar) šios Politikos pakeitimus, susisiekdami su Klientu, esant reikalui.
4. Gavus lifetimeproject.com asmens duomenų anketą arba sutikimą, laikoma, kad (i) Kliento pateikti anketiniai duomenys yra tikslūs ir teisingi, (ii) Kliento sutikimas yra pateiktas Kliento laisva valia. Jeigu Klientas bus pateikęs neteisingus (netikrus) duomenis, neatnaujins pasikeitusių duomenų, lifetimeproject.com gali būti sunku užtikrinti, kad Klientas galės patogiai naudotis visais lifetimeproject.com lojalumo programos privalumais, taip pat gali kilti nesklandumų įsigyjant pageidaujamų prekių arba įgyvendinant Kliento teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Kliento lifetimeproject.com kortelę ir nutraukti Kliento dalyvavimą lojalumo programoje lifetimeproject.com (pavyzdžiui, esant poreikiui gauti ar atnaujinti reikalingus Kliento sutikimus).
5. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie lifetimeproject.com siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.), lifetimeproject.com siųs pasiūlymus dėl lifetimeproject.com prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie įsigytas prekes, praneš lifetimeproject.com naujienas, prekių pardavimo tvarką.
6. Tiesioginės rinkodaros tikslu lifetimeproject.com tvarko tokius Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, lytį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių lifetimeproject.com negalės Klientui siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); gimimo datą, duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose.
7. Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo.
Jei Klientas aktyviai perka lifetimeproject.com fizinėse parduotuvėse ar internetu ir Klientas nepareiškė prieštaravimo dėl lifetimeproject.com tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, lifetimeproject.com siųs pranešimus dėl prekių, kurios yra panašios į Kliento įsigyjamas prekes. Šiuo atveju Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 metus po prekės įsigijimo.
8. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas su lifetimeproject.com elektroniniu paštu info@lifetimeproject.com.
9. Slapukai (cookies). Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Kliento sutikimu lifetimeproject.com įrašo į Kliento naršyklę arba standųjį Kliento kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų, naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda lifetimeproject.com atskirti Klientą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tokiu būdu Klientas galės pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Klientas negalės naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu.

10. lifetimeproject.com naudoja slapukus:

Absoliučiai būtini slapukai
Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o lifetimeproject.com užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai
Šie slapukai leidžia lifetimeproject.com atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda lifetimeproject.com pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Funkciniai slapukai
Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia lifetimeproject.com pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

12. Esant poreikiui, lifetimeproject.com taip pat gali naudoti slapukus rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Klientų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

V. DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS, PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

1. lifetimeproject.com gali atskleisti informaciją apie Klientą savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
2. Be to, lifetimeproject.com gali atskleisti informaciją apie Klientą, jei (i) turi padaryti tai pagal įstatymą; (ii) siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant lifetimeproject.com asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Kliento įsiskolinimus lifetimeproject.com); (iii) ketinant parduoti lifetimeproject.com veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Kliento asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; (iv) pardavus lifetimeproject.com veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
3. Kliento asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
4. Privatumo politikoje nurodytas asmens duomenų gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei Klientas pageidauja būti informuotas apie Kliento asmens duomenų gavėjų pokyčius, turi apie tai pranešti lifetimeproject.com elektroniniu paštu info@lifetimeproject.com, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.
5. lifetimeproject.com reklaminę informaciją galima gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse (Viber ir kt.), taip pat, matyti lifetimeproject.com reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias Klientas pats susieja su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.
6. Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, lifetimeproject.com trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Kliento veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją lifetimeproject.com galėtų pagerinti. lifetimeproject.com nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“. Ši informacija apie Kliento naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su lifetimeproject.com svetainės optimizavimu.
7. Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.
8. Kai kuri video informacija, į kurią nuoroda pateikta Interneto svetainėje, patalpinta naudojantis „Vimeo“ paslaugomis. Paslaugų teikėjo „Vimeo“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://vimeo.com/privacy.
9. Visą informaciją, kurią Klientas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja to socialinio tinklo valdytojas. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia lifetimeproject.com pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

VI. KLIENTŲ TEISĖS DĖL lifetimeproject.com TVARKOMŲ JŲ ASMENS DUOMENŲ

1. Teisė atšaukti sutikimą. Jei Klientas pateikė lifetimeproject.com aiškų sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, Klientas tą sutikimą gali bet kada atšaukti apie tai pranešdamas elektroninio pašto adresu: info@lifetimeproject.com. lifetimeproject.com nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl Kliento teisių įgyvendinimo. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. lifetimeproject.com per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Klientą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas paprašo ją pateikti kitaip.
2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Klientas gali bet kada susisiekti su lifetimeproject.com ir pasiteirauti, ar lifetimeproject.com tvarko kokius nors Kliento asmens duomenis. Jei lifetimeproject.com saugo ar bet kokiu būdu naudoja Kliento asmens duomenis, Klientas turi teisę su jais susipažinti. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia lifetimeproject.com rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@lifetimeproject.com, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos. Jei Klientas turi kokių nors klausimų apie jo asmens duomenų naudojimą, gali kreiptis į lifetimeproject.com šiuo elektroninio pašto adresu: info@lifetimeproject.com.
4. Teisė būti pamirštam. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Klientas turi teisę prašyti, kad lifetimeproject.com ištrintų Kliento asmens duomenis. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia lifetimeproject.com rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@lifetimeproject.com, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
5. Kitos teisės. (i) Klientas turi teisę prašyti lifetimeproject.com ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju lifetimeproject.com gali paprašyti Kliento patvirtinti ištaisytą informaciją; (ii) Klientas turi teisę prašyti lifetimeproject.com riboti Kliento asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti; (iii) Klientas turi teisę į duomenų, kuriuos iš Kliento lifetimeproject.com gavo Klientui sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą; (iv) Klientas turi teisę nesutikti, kad lifetimeproject.com naudotų Kliento asmens duomenis.

VII. IŠLYGOS

1. Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.
2. Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse Klientas gali savo paties rizika. lifetimeproject.com neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.
3. lifetimeproject.com informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. lifetimeproject.com neprisiima jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl išsamesnės informacijos, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
4. Klientas yra atsakingas už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie lifetimeproject.com Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Kliento prisijungimo duomenis. Klientas negali atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei lifetimeproject.com Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės Kliento prisijungimo duomenimis, lifetimeproject.com laiko, kad prisijungė Klientas. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis, Klientas privalo nedelsiant informuoti lifetimeproject.com apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį.
Klientas yra atsakingas, kad lifetimeproject.com pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Kliento pateikti duomenys, Klientas turi nedelsdamas lifetimeproject.com apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas lifetimeproject.com apie tai elektroniniu paštu. lifetimeproject.com jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo lifetimeproject.com jiems pasikeitus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. lifetimeproject.com gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo lifetimeproject.com Interneto svetainėje. Klientui reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Klientą tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
2. Atnaujinus Privatumo politiką, lifetimeproject.com informuos Klientą apie, lifetimeproject.com nuomone, esminius pakeitimus paskelbdamas juos Interneto svetainėje. Jei Klientas prisijungs prie Interneto svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Klientas sutinka su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Back To Top